top of page

ענבל מיוחס

  • ענבל מיוחס

מימוש עצמי דרך הורות

אנחנו רגילים לחפש מימוש עצמי באמנות, בחופשיות, בקריירה, בטיפול וכו'. אבל המישור העמוק והיומיומי ביותר של המימוש הוא בהורות. ובזוגיות. וזהו מישור נסתר מן העין, לרוב בגלל האינטנסיביות של היחסים ושל העשייה ההורית, וכן בגלל שאנחנו לא רגילים לחפש מימוש בתחום הזה.. אנחנו הורים. עושים. יש רוטינה. אז מה הקשר למימוש?? האם חשבת פעם אלו איכויות באות לידי ביטוי במעשייך? האם איכויות אלו הן ביטוי למימוש? כשאני מדברת על מימוש (מימוש = קִיּוּם, הַגְשָׁמָה) אני מדברת קודם כל על ידיעת האיכויות הפנימיות שבתוכך. יש בי כוחות ואיכויות, לעיתים בולטים לעיני, לעיתים בולטים לעיני הסביבה, והם רוצים להתבטא דרכי. למשל - איכות של טוב לב. או של נדיבות. או של ראיית הזולת. של הקשבה עמוקה , של חמלה, ועוד ועוד. האם חשבת פעם לעומק מה "שמת" בסנדביץ' של הילדים? האם זה רק גבינה וזיתים - או שיש שם גם אהבה, דאגה, איכפתיות שיהיה לו טוב, נתינה אינסופית? האם חשבת מה "שמת" כשכעסת? האם היה זה רק איבוד שליטה, או שהיה שם גם איכפתיות לאופיו של הילד, רצון שיהיה לו טוב אם יתנהג בדרך הנכונה, רצון לכוון מתוך אהבה? נכון, סמויה מן העין ברגע הכעס. אבל רגע אחרי, קיים לחלוטין.. הצעה למסע התבוננות קטן: קחי כמה רגעים ביום. שימי לב מה עשית בהם.. עכשיו נסי לראות איזו איכות, או כוח פנימי, בא לידי ביטוי בעשייה הרגילה והיומיומית הזו.. אשמח לשמוע. להתראות ובהצלחה

מימוש בהורות

bottom of page