top of page

ענבל מיוחס

הנקודה - הסדנה

מפגש של שעתיים בעקבות ההרצאה "הנקודה":

  • נכיר את הנקודה שמוכנה אצלנו לשינוי.

  • מהם הכלים המאפשרים לנו למנף את התהליך.

  • ואיך כלי ההתבוננות וההקשבה מאפשרים זיהוי מדויק של התהליך המתבקש.

  • נקבל כלי עוצמתי שמאפשר לנו להשתנות ללא כאב מיותר.

  • נעמיק את התובנה שכל מה שקורה לנו - הוא לטובה תמיד.

bottom of page