top of page

הרצאה - שינויים בחיים

היכולת להפוך את השינוי להזדמנות מדהימה להתחלה חדשה

zac-ong-hPOFScEaZcA-unsplash.jpg

הרצאה לקבוצות שונות בנושא שנוגע בכל  אדם, כי מי לא עובר בחייו שינויים? ובתקופה זו בפרט. 

מהו אותו רגע מכונן, בו אנחנו מחליטים שמשהו בתוכנו חייב לזוז ולהשתנות? 

ולמה אנחנו צריכים להיות מודעים, כדי שהשינוי יהפוך להזדמנות?

הכוח המניע לשינוי בא בד"כ כתוצאה מקושי או אתגר בכל תחום בחיים – יחסים ,בריאות, עבודה, רגשות וכו'.

הבנה של ההזדמנות המקופלת בכל רגע, מביאה לשינוי בחיינו ובמערכות היחסים המשמעותיות שלנו. ואיך אפשר להתבונן על שינוי בדרך שונה מהדרך האוטומטית בה אנו מתבוננים.

שינויים הם זמן מיוחד בהם מקופלת הזדמנות לשינוי חשיבה שמובילה לשינוי מהותי בחיים.

בהרצאה-מפגש אישי עם הסיפורים שלי ועם הדרך בה אני מתמודדת עם שינויים, אנסה לחבר אותך לתהליך משנה חיים בזכות "המתנות" שאנו מקבלים בחיים, שלא פעם נחוות כעונש. אבל - כשמשהו קורה ומשתנה בעולמנו - משהו פנימי מוזמן להשתנות ולהפוך את חיינו להרבה יותר טובים ומספקים.

 

ההרצאה מועברת באופן חוויתי ומשתף תוך מעורבות של הקהל ומתאימה לכל אדם מגיל 16 ומעלה.


ההרצאה תיגע בשאלות יסוד כמו:
 

  • ​האם נוכל להשתמש בשינוי כהזדמנות לצמיחה והתפתחות אישית?

  • איך נוכל להפוך את חיינו למסע של גדילה אישית תוך כדי התרחבות בכל המדדים שלנו בעקבות אירועי חיינו?

  • מהו הכיווץ הפנימי - איך מזהים אותו ואיך יודעים שהוא סימן פנימי שמשהו לא עובד נכון..

  • מערכות יחסים כפתח לשינוי ואיך הציפייה מהזולת שימלא את החלל שקיים בתוכנו מעמידה אותנו במקום הלא נכון

  • כשאדם ידע שכל מאורעותיו הם לטובתו - זו הידיעה היא מעין העולם הבא

  • מהי האחריות שלי בחיי ומה הקושי  לקיים את זה באופן מוחלט?

bottom of page