top of page

פגישה אישית

פגישה אישית, לבירור והבנה, לריפוי ולימוד פנימי

Butterfly

פגישה בה תגלו את הכוחות והיכולות המיוחדים שלכם שנסתרים מעיניכם בלחץ החיים.

תזכרו, ולפעמים לראשונה תראו למה אתם עושים כל דבר, ומה הכוח המניע הנסתר מעיניכם שלא מוותר וממשיך לדחוף למימוש הפנימי, בכל מחיר בדרך.. במילים שלי - מהו הרצון האמיתי שמנהל את חייכם.

זו  פגישה של אהבה לעצמך.

כמו כן, פגישת יעוץ לטיפול במצבי חולי שונים ב"בריאות טבעית" ובשאר כלים מעולים שעוזרים , כולם נבדקו באופן אישי על ידי. מתאים למחלות רבות, ולבעיות גופניות רבות, ונותן מענה לגוף ולנפש - שלא נפרדים אף פעם.

bottom of page