top of page

ענבל מיוחס

להכיר את היהלום שבי

כולנו מכירים את המצב שאנחנו יודעים מי אנחנו בהתאם למה שאנשים משמעותיים סביבנו סיפרו לנו על עצמנו. אין לנו באמת הכרות עם החזקות ועם היכולות שלנו, אלא אם אלו הגלויות שזכו לתשבחות, שאותן פעמים רבות אנחנו לא שומעים. בתהליך עמוק של חקירה והכרות אנחנו ממש מכירים מי אנחנו באמת, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ולמה הדבר שעשינו  היה הכי מדויק ברגע המסוים שבו הוא נעשה. מחיים של רגשות אשם ותחושות קטנות אנחנו יוצאים לחיים עשירים, מלאים, של תחושת מימוש וסיפוק עצמי בכל דבר שאנו עושים.

הסדנה אינטימית, עמוקה, מאפשרת שינוי משמעותי ונוכח בחיים.

מספר נקודות על סדנת היהלום:
 • חיזוק של בטחון עצמי.
   

 • חיזוק של הידיעה העצמית, ולמה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים.
   

 • הבנה של דרך הפעולה הייחודית של כל אחת.
   

 • הבנה למה קורים הדברים שקורים, וגם למה קרו דברים כמו שקרו ואיך אפשר לשנות.
   

 • תרגילים יומיומיים לשינוי פנימי וחיזוק הידיעה העצמית.
   

 • לימוד  של הקודים, ושל היסודות שאנחנו פועלים  לפיהם לפי "קוד הקיום".
   

 • כינון מערכת יחסים טובה יותר עם עצמך.
   

 • קבלה עצמית ללא שיפוט וביקורת.
   

 • רגיעה בכל מערכות היחסים המשמעותיות לך.
   

 • הבנה של הכוח הפנימי ואיך אני משפיעה על אחרים.
   

 • איך מייצרים תדר והשפעה, ואיך מתחזקים את זה כל יום.
   

 • מה הרצון האמיתי שלי  - בירור הרצון.
   

 • אחריות - ואיך לוקחים אותה בצורה שמקדמת אותנו.
   

 • איך להישאר ממוקדים בחיובי למרות תהפוכות החיים.
   

 • מה החסמים האישיים להתפתחות, ואיך משחררים אותם.
   

 • איך לייצר מציאות רצויה בכל מישור.

bottom of page