top of page

ענבל מיוחס

הרצאה להורים

הפער הכואב בין המציאות והחזון, בין הרצון ומה שבאמת קורה, ולמה הפער הזה מתקיים - ואיך אפשר לצמצם אותו עי עבודה פנימית פשוטה וקבועה.

bottom of page